Tag: สีสเปรย์ TOA

สีสเปรย์ คืออะไร ?

สีสเปรย์ TOA

    สีสเปรย์ หรือเรียกอีกอย่างว่า สีพ่น เป็นผลิตภัณฑ์สีที่ถูกบรรจุอยู่ในภาชนะภายใต้แรงดันก๊าซ เมื่อเปิดใช้งาน สีจะถูกปล่อยออกมาจากภาชนะด้วยแรงดันก๊าซภายใน ผ่านหัวฉีดสเปรย์ทำให้เป็นละอองสีกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ     สีสเปรย์ที่มีจำหน่ายในตลาดมีหลายชนิด และมีส่วนผสมที่แตกต่างกัน โดยมากจะมีส่วนประกอบอื่นๆที่เหมือนกัน เช่น ตัวทำละลาย ส่วนที่ทำให้แตกต่างกัน คือ สารที่ทำให้เกิดสี โดยทั่วไปมักพบสารที่ทำให้เกิดสี ได้แก่ 1.เม็ดสีสังเคราะห์ เป็นชนิดที่ใช้ส่วนผสมของเม็ดสี โทนสีทั่วไป เป็นหลัก เช่น สีเหลือง สีแดง สีเขียว สีดำ สีขาว สีน้ำเงิน สีฟ้า สีชมพู เป็นต้น 2.ผงโลหะสีต่างๆ เป็นชนิดที่ใช้ผงโลหะผสม ทำให้เกิด โทนสีโลหะ เช่น สีอะลูมิเนียม สีทอง สีตะกั่ว สีโครเมียม สีเหล็ก เป็นต้น      สีแบบไม่มีเม็ด      สีแบบไม่มีเม็ด ก็คือ สีทั่วๆ ไป ไม่มีการหักเหของสี เช่น สีแดง ดำ …