Tag: หางานเชียงใหม่

เชียงใหม่ เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคเหนือ

หางานเชียงใหม่

          เชียงใหม่ ถือเป็นหนึ่งจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของไทย เป็นที่นิยมทั้งนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ เพราะจังหวัดเชียงใหม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี นอกนี้นี้เชียงใหม่ยังเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่ มีผู้อยู่อาศัยจำนวนมาก และเพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คึกคัก ดังนั้นเศรษฐกิจของจังหวัดจึงค่อนข้างดีและมีแหล่งอำนวยความสะดวกอยู่มาก และด้วยความที่มีคนอยู่มากทำให้อาชีพที่มีในจังหวัดมีหลากหลายอาชีพมากขึ้นตามไปด้วยเพื่อตอบสนองต่อการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจของจังหวัด           จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่คึกคักเกือบตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของไทยที่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นสูงมาก และเพราะเชียงใหม่เป็นจังหวัดใหญ่และมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อัตราการจัดหางานเชียงใหม่ รวมถึงอัตราการจ้างงานจึงสูงเป็นอันดับต้นๆของภาคเหนือ เพราะเชียงใหม่ถือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคเหนือ แหล่งอำนวยความสะดวก ศูนย์ราชการที่สำคัญ รวมถึงกิจการต่างๆจึงมากระจุกตัวอยู่ที่นี่เป็นจำนวนมาก จึงทำให้ความต้องการในตลาดแรงงาน การหางานเชียงใหม่และอัตราการรับสมัครงานสูงมากกว่าหลายๆจังหวัดในภาคเดียวกัน โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหรืองานบริการ ที่มีอัตราเปิดรับสูงเป็นอย่างมาก  ดังนั้นผู้ที่กำลังมองหางานทำ จังหวัดเชียงใหม่จึงเป็นตัวเลือกที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากด้วยขนาดจังหวัด การพัฒนา รวมถึงความหลากหลายของสายอาชีพ การหางานเชียงใหม่ที่มีการรับสมัครงานค่อนข้างสูงนั้นจะช่วยให้ผู้ที่กำลังมองหางานสามารถหางานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และช่องทางการหางานหรือการรับสมัครงานเองก็มีหลากหลาย เพราะสามารถค้นหาได้ตามเว็บไซต์ของจังหวัด ค้นหาจากเว็บไซต์จัดหางาน จากประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกลุ่มต่างๆที่มีการรวบรวมข้อมูลการหางานเชียงใหม่เอาไว้ และเพราะเป็นจังหวัดใหญ่และมีความสำคัญ กลุ่มที่มีการรวบรวมงานเอาไว้จึงมีให้ดูข้อมูลจำนวนหลากหลายมากขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน นอกจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแล้ว รายได้จากการทำเกษตรกรรมรวมถึงรายได้จากการส่งออกสินค้าก็สามารถทำรายได้ให้แก่จังหวัดได้เป็นจำนวนมากเช่นกัน           ถึงแม้จังหวัดเชียงใหม่จะมีขนาดใหญ่และเป็นจังหวัดที่มีความเจริญก้าวหน้าและมีอัตราการจ้างงานสูง แต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงทำให้เศรษฐกิจค่อนข้างซบเซาและงานหายากขึ้นบ้าง แต่ก็ยังถือเป็นจังหวัดที่มีการรับสมัครงานสูงเป็นอันดับต้นๆของภาคเหนือเช่นเดิม ดังนั้นการหางานเชียงใหม่จึงยังคงสามารถทำได้ง่ายเพราะมีช่องทางที่ช่วยอำนวยความสะดวกเป็นจำนวนมาก และความหลากหลายของสายงานที่รับสมัครก็ไม่ได้น้อยลงไปมากจนเกินไป