Wednesday, July 15

Tag: หางานเชียงใหม่

เชียงใหม่ เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคเหนือ
Lifestyle

เชียงใหม่ เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคเหนือ

          เชียงใหม่ ถือเป็นหนึ่งจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของไทย เป็นที่นิยมทั้งนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ เพราะจังหวัดเชียงใหม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี นอกนี้นี้เชียงใหม่ยังเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่ มีผู้อยู่อาศัยจำนวนมาก และเพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คึกคัก ดังนั้นเศรษฐกิจของจังหวัดจึงค่อนข้างดีและมีแหล่งอำนวยความสะดวกอยู่มาก และด้วยความที่มีคนอยู่มากทำให้อาชีพที่มีในจังหวัดมีหลากหลายอาชีพมากขึ้นตามไปด้วยเพื่อตอบสนองต่อการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจของจังหวัด           จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่คึกคักเกือบตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของไทยที่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติจะได้รับความ...