บริษัท recruitment agency จะมีหน้าที่เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างบริษัทที่มองหาพนักงานและผู้สมัครงาน ช่วยให้ทั้งสองฝ่ายได้บรรลุผลประโยชน์มากที่สุด โดยการที่บริษัทจะร่วมงานกับ บริษัท recruitment agency ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนั้น บริษัทจะต้องรู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับบริษัทจัดหางานเป็นอย่างดี ดังนั้นบทความนี้เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับ 4 ข้อสำคัญที่บริษัทต้องรู้ ก่อนที่จะต้องทำงานร่วมกับบริษัท recruitment agency จะมีอะไรบ้างนั้นมาทำความเข้าใจกันเลย

บริษัท recruitment agency ที่ไหนดี
  • บริษัท recruitment agency เปรียบเสมือนส่วนหนึ่งขององค์กรคุณ

ก่อนที่บริษัทจะร่วมงานหรือใช้บริการบริษัท recruitment agency บริษัทควรทำความเข้าใจและคิดก่อนว่า บริษัท recruitment agency มาร่วมงานกับคุณ เพื่อให้ความช่วยเหลือ เปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทคุณ เพราะบริษัทจัดหางานจะทำหน้าที่เป็นเหมือนทีม HR ให้กับบริษัทคุณ ช่วยประกาศรับสมัครงาน ทดสอบและคัดกรองพนักงานที่ดีให้กับบริษัทคุณ ดังนั้นบริษัทจึงควรไว้ใจและให้ความร่วมมือกับบริษัท recruitment agency เพื่อที่กระบวนการจัดหาพนักงานจะได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

  • บริษัท recruitment agency ที่น่าเชื่อจะต้องใบอนุญาต

บริษัท recruitment agency ที่น่าเชื่อถือ จะต้องได้รับอนุญาตในการประกอบธุรกิจจากกระทรวงแรงงาน และกรมการจัดหา โดยบริษัทจัดหางานจะต้องส่งข้อมูลรายงานกับหน่วยงานเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อความถูกต้องและถูกกฎหมาย ดังนั้นก่อนที่บริษัทของคุณจะติดต่อร่วมงานกับบริษัท recruitment agency จึงควรตรวจสอบหลักฐานเหล่านี้ เพื่อความถูกต้องและบริษัทจะได้มั่นใจว่าไม่ถูกบริษัทจัดหางานหลอกและเสียผลประโยชน์ได้

  • บริษัท recruitment agency มีหลายรูปแบบ

บริษัท recruitment agency มีหลายรูปแบบ โดยมีทั้งบริษัทที่หาพนักงานเฉพาะด้าน หรือหาพนักงานเฉพาะตำแหน่งระดับสูง และบริษัทที่จัดหาหาพนักงานทั่วไป ก่อนที่บริษัทของคุณจะร่วมงานกับบริษัท recruitment agency จึงควรศึกษาให้ดีเสียก่อนว่า บริษัทจัดหางานนั้นมีความชำนาญในการหาพนักงานประเภทไหนบ้าง มิเช่นนั้นบริษัทจัดหางานอาจจะหาพนักงานไม่ตรงกับความต้องการที่บริษัทคุณกำหนดไว้ก็เป็นได้

  • บริษัท recruitment agency สามารถหาพนักงานได้มากกว่าแค่พนักงานประจำ

บริษัท recruitment agency มีความยืดหยุ่น สามารถช่วยบริษัทจัดหาพนักงานได้ทั้งพนักงานประจำ และพนักงานชั่วคราว เนื่องจากในสมัยนี้หลายบริษัทเริ่มมีการมองหาพนักงานชั่วคราวเข้ามาทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายระยะสั้นมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อน ยิ่งในตอนนี้ที่บริษัทต้องรับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 การมองหาพนักงานชั่วคราวเข้ามาทำงานแทนในบางตำแหน่ง ถือเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีเลยทีเดียว

และนี่คือ 4 ข้อสำคัญที่บริษัทต้องรู้เกี่ยวกับบริษัท recruitment agency เพื่อที่การร่วมงานกันระหว่างบริษัทคุณกับบริษัทจัดหางานจะก่อให้เกิดประสิทธิผล และได้พนักงานตรงตามตำแหน่งงานที่บริษัทได้หวังไว้มากที่สุด