Friday, July 10

Tag: โรคมะเร็ง

วิถีชีวิตกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลมะเร็ง
Lifestyle

วิถีชีวิตกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลมะเร็ง

ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆรวมไปถึงโรคมะเร็งก็คือการดำเนินชีวิตหรือการใช้ชีวิตของเรานั่นเองสิ่งสำคัญที่ทำให้เราเข้าใกล้ความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งมากยิ่งขึ้น คือเรื่องของการรับประทานอาหารร่วมไปถึงการออกกำลังกายแน่นอนว่าไลฟ์สไตล์ในการดำเนินชีวิตของเรา  เป็นไปด้วยความเร่งรีบ  อาหารจานด่วนอาหารประเภทปิ้งย่างจึงเป็นสิ่งที่ เราเลือกบริโภคมากที่สุดเป็นต้นว่าหมูปิ้งข้าวเหนียว  ไก่ย่างส้มตำ  ประเภทควันโขมงแต่รสชาติอร่อยล้ำนอกจากที่จะเป็นอาหารของเราแล้วยังเป็นอาหารชั้นเลิศของเชื้อมะเร็งอีกด้วยและสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ก็คือเราทุกคนมีโอกาสเสี่ยงหรือมีเชื้อมะเร็งอยู่ในตัวเพียงแต่ว่าเราให้อาหารแบบไหนกับตัวเองซึ่งเราให้อาหารที่เป็นอาหารของเซลล์มะเร็งความเสี่ยงในการที่เราจะเป็นโรคร้ายนี้ก็เพิ่มสูงมากขึ้นนั่นเองตรงกันข้ามถ้าหากเราเลือกบริโภคอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพเราก...